Ae gặp múc như hình ,áp dụng cho hầu hết zenfone.






Chúc ae thành công .