Ae gặp múc như hình ,áp dụng cho hầu hết zenfone.





Chúc ae thành công .