Ae gặp múc như hình ,áp dụng cho hầu hết zenfone.


Chúc ae thành công .